Kraamtijd

Nacontrole

Zes weken na je bevalling vindt een nacontrole plaats bij diegene die je zwangerschap en/of bevalling heeft begeleid. De nacontrole is niet verplicht, maar optioneel.

Tijdens deze controle bespreken we hoe alles verlopen is, hoe je herstelt van de bevalling, we bespreken nogmaals anticonceptie, geven adviezen en zullen zo nodig lichamelijk onderzoek uitvoeren (bloeddruk, Hb-gehalte meten, gewicht, bloedonderzoek). Mogelijk zullen we alvast vooruit kijken naar een eventuele volgende zwangerschap en bevalling met aanbevelingen en adviezen. Als deze serieuze gevolgen hebben voor volgende keer, worden deze ook genoteerd in ons dossier, zodat we daar t.z.t. rekening mee kunnen houden.Verder kun je natuurlijk terecht met vragen of klachten.

Voor de nacontrole kun je telefonisch een afspraak maken bij onze assistente.
Wij adviseren je ongeveer 2 weken na je bevalling hiervoor te bellen, zodat we voldoende tijd voor je kunnen reserveren in de agenda.

Een belangrijk onderwerp na de bevalling is ook anticonceptie. Lees hier meer over anticonceptie.