Coronavirus (COVID-19)

Update 4 oktober 2020 – coronavirus (COVID-19)

Beste zwangere of kraamvrouw,

Helaas is het wederom noodzakelijk om in de verloskundige praktijk over te gaan tot het aanscherpen van de maatregelen met betrekking tot het Corona-virus.
We willen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de kans op besmetting voor jou als zwangere zo gering mogelijk is. Daarbij moeten we onszelf als verloskundig hulpverleners zoveel mogelijk beschermen om ervoor te zorgen dat wij als praktijk voldoende bezetting hebben om jouw zwangerschap en bevalling te kunnen begeleiden.

Als praktijk nemen wij, op advies van onze beroepsgroep Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen en in samenspraak met het Van Weel Bethesda ziekenhuis en omliggende verloskundige praktijken in de regio de volgende maatregelen:

Zwangerschapscontrole van 24 weken zal niet fysiek plaats vinden

De assistente neemt telefonisch contact met je op om vragen met je door te nemen. Al gemaakte afspraken bij 24 weken zwangerschap zullen ook al telefonisch gebeuren en dus geen fysieke controle op de praktijk zijn. De overige controles vinden plaats volgens het reguliere schema. Uiteraard bekijken we per individu wat reëel en medisch verantwoord is.

Wij zullen zelf een mondkapje dragen bij de controles op de praktijk, bij je bevalling en bij onze huisbezoeken

Wij zullen dit doen bij het uitvoeren van lichamelijke onderzoeken waarbij de 1,5-meter-regel niet gehandhaafd kan worden.

Wij verzoeken jullie dringend om zelf ook een mondkapje te dragen tijdens controles op de praktijk en tijdens lichamelijke onderzoeken in het kraambed

We verzoeken je zelf een mondkapje mee te nemen, deze zullen niet door ons verstrekt worden. Het behoeft geen medisch mondkapje te zijn. Het gaat hierbij om een dringend verzoek en geen verplichting.

Partners alleen nog welkom bij echo afspraken

 • Partners zijn van harte welkom tijdens de intake- echo, termijnecho, 20-weken-echo, groei-echo's (alleen op indicatie - we zullen je zeggen als dit van toepassing is) en de liggingsecho (bij 35 weken). Ook partners wordt dringend verzocht een mondkapje te dragen tijdens deze afspraken.
 • Je partner of ander persoon is ook welkom indien deze als tolk fungeert, of bij belangrijke gesprekken met een beslissend karakter. Overleg hierover eventueel vooraf telefonisch met de verloskundige.
 • Bij alle andere afspraken verzoeken we je om alleen te komen.
 • Andere belangstellenden en kinderen mogen niet mee naar controles op de praktijk.

Tijdens de bevalling mag maximaal 1 persoon aanwezig zijn om je te steunen

Dit geldt voor zowel thuisbevallingen, als bevallingen in het ziekenhuis. Dit betekent dat ook doula’s en fotografen niet aanwezig mogen zijn tijdens of vlak na de bevalling.

Tot slot:

 • Kom niet te vroeg naar je afspraak en houd 1,5 meter afstand, ook in de wachtkamer
  Dit aangezien het drukker gaat worden in wachtkamer met meekomende partners bij de drie bovenstaande afspraken. Net buiten de wachtkamer staat een bankje waarop je ook kunt plaatsnemen, indien de wachtkamer bezet is.
 • Uiteraard blijft het advies van kracht om bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of verhoging (>37,5°C of koorts (>38,0°C) thuis te blijven en niet naar de praktijk te komen.
 • We vragen je om je afspraak af te bellen (0181-416102) en uit te stellen totdat je klachten helemaal over zijn. We zullen per individu bekijken wanneer een reguliere zwangerschapscontrole vereist is.
 • Bel met je huisarts indien je koorts krijgt (>38,0°C) en hoest of steeds moeilijker ademt (bron: RIVM).

De ontwikkelingen omtrent het Corona-virus zullen door ons nauwlettend gevolgd worden en indien er belangrijke wijzigingen zijn, zullen we jullie hiervan op de hoogte stellen.

Heb je aanvullende vragen?

Neem dan gerust telefonisch contact met ons op tijdens het telefonisch spreekuur. We vragen je bewust niet per mail te reageren.

Bedankt voor jullie begrip en medewerking.
Met vriendelijke groet,
Diane, Eve en Marjolein
verloskundigen Brielle

Coronavirus (COVID-19)

Update 8 juni 2020 – coronavirus (COVID-19)

Beste zwangere of kraamvrouw,

Omdat de situatie in Nederland aan de beterende hand is, kunnen we overgaan tot enkele versoepelingen. De volgende maatregelen gaan in vanaf maandag 8 juni:

Partners mogen ook bij reguliere controles mee, hoewel het strikte advies blijft om, zeker bij reguliere afspraken waarbij geen echo gemaakt wordt, zoveel mogelijk alleen te komen.

 • Probeer samen met je partner in te schatten of het nodig is om met z’n tweeën te komen.
 • Voor de intake-afspraak, termijnecho, 20-weken-echo, groeiecho’s en liggingsecho (afspraak rond 35 weken zwangerschap) kun je sowieso met je partner komen.
 • Kinderen en andere belangstellenden mogen nog niet meekomen naar afspraken op de praktijk – ook niet bij echoafspraken en ook niet in plaats van een partner.

Van belang blijft dat je als zwangere géén klachten hebt van neusverkoudheid, hoesten, niezen, keelpijn, verhoging of koorts én dat de meekomende partner uiteraard ook geen van deze ziekteverschijnselen heeft.

In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk een 2e persoon bij de bevalling aanwezig te laten zijn

Naast jou als zwangere en je partner, zijn ook wij (1 persoon) en de kraamverzorgster of verpleegkundige (1 persoon) aanwezig tijdens je bevalling. Het is met deze 4 personen moeilijk om, in de vaak beperkte ruimte, 1,5 mtr afstand te bewaren. Daarom blijft het advies om met zo min mogelijk mensen te zijn tijdens de bevalling.
Mocht je het zelf noodzakelijk vinden een 2e persoon bij je bevalling aanwezig te laten zijn, bespreek dit dan met één van ons – het liefst tijdens het telefonisch spreekuur.

Alle pretecho’s worden via Pretecho praktijk Brielle aangeboden

Naast 2D, 3D en 4D echo’s, kun je ook voor geslachtsbepalingen weer terecht. Kijk voor meer informatie op: www.pretechobrielle.nl.
Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel/app naar 06-41831011 voor de mogelijkheden.

Op één punt wordt het advies aangescherpt:

Tijdens de bevalling zullen we laagdrempelig een mondkapje dragen. Omdat er sprake kan zijn van een Corona-besmetting zonder klachten en er met name tijdens het persen een groter besmettingsrisico is voor ons, zullen wij laagdrempelig een mondkapje dragen.

Heb je aanvullende vragen? Neem dan gerust telefonisch contact met ons op tijdens het telefonisch spreekuur.

Bedankt voor jullie begrip en medewerking.
Met vriendelijke groet,
Diane, Eve en Marjolein
verloskundigen Brielle

Update 26 mei 2020 – coronavirus (COVID-19)

Beste zwangere of kraamvrouw,
Vanaf 25 mei 2020 gaat alleen de volgende versoepelingsmaatregel in:

Partners zijn welkom bij alle echo-afspraken

 • Partners zijn van harte welkom bij de intake-afspraak, de termijnecho, de 20-weken-echo, groeiecho’s (deze gebeuren alleen op medische indicatie, we zullen je vertellen als dit voor jou geldt) en de liggingsecho rond 35 weken.
  Van essentieel belang blijft dat je als zwangere géén klachten hebt van neusverkoudheid, hoesten, niezen, keelpijn, verhoging of koorts én dat de meekomende partner uiteraard ook geen van deze ziekteverschijnselen heeft.
  Conform de RIVM richtlijnen zullen we 1,5 meter afstand houden tot partners.
 • Voor alleenstaande zwangeren geldt dat zij één persoon mee kunnen nemen naar de bovenstaande afspraken.
 • Bij reguliere controles of andere afspraken waarbij geen echo wordt gemaakt, wordt de zwangere geacht alleen naar de praktijk te komen.
  Kinderen en andere belangstellenden mogen nog niet meekomen naar afspraken op de praktijk – ook niet bij echoafspraken. 

Tot slot:

 • Kom niet te vroeg naar je afspraak en houd 1,5 meter afstand, ook in de wachtkamer
  Dit aangezien het drukker gaat worden in wachtkamer met meekomende partners bij de drie bovenstaande afspraken. Net buiten de wachtkamer staat een bankje waarop je ook kunt plaatsnemen, indien de wachtkamer bezet is.  
 • Blijf bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of verhoging (>37,5°C of koorts (>38,0°C) thuis en kom niet naar de praktijk.
 • We vragen je om je afspraak af te bellen (0181-416102) en uit te stellen totdat je klachten helemaal over zijn. We zullen per individu bekijken wanneer een reguliere zwangerschapscontrole vereist is.
 • Bel met je huisarts indien je koorts krijgt (>38,0°C) en hoest of steeds moeilijker ademt (bron: RIVM).

Zoals in onze voorgaande berichtgeving benadrukken we dat indien de epidemie zich toch onverhoopt weer uitbreidt, het kan zijn dat we weer moeten afschalen in versoepelingen.

De ontwikkelingen omtrent het coronavirus worden door ons nauwlettend gevolgd en indien er belangrijke wijzigingen zijn, zullen we jullie hiervan op de hoogte stellen.
Heb je aanvullende vragen? Neem dan gerust telefonisch contact met ons op tijdens het telefonisch spreekuur.

Bedankt voor jullie begrip en medewerking.
Met vriendelijke groet,
Diane, Eve en Marjolein
verloskundigen Brielle

Update 11 mei 2020 – coronavirus (COVID-19)

Beste zwangere of kraamvrouw,
N.a.v. de persconferentie van 6 mei jl. is het wederom mogelijk om in de verloskundige praktijk over te gaan tot enige versoepeling van maatregelen. Het gaat om een beperkter aantal maatregelen dan wat in de media is gepubliceerd. Dit is in samenspraak met het Van Weel Bethesda ziekenhuis en omliggende verloskundige praktijken in de regio opgesteld. We vinden het belangrijk om veilig en vooral geleidelijk op te schalen. Als dat goed gaat, gaan we over tot verdere versoepelingen. De volgende maatregelen gaan in per 11 mei 2020:

1. Vitaliteitsecho wordt weer aan alle zwangeren aangeboden

 • Dit betekent dat de intake-afspraak rond 8 weken zwangerschap op de praktijk plaatsvindt. Reeds gemaakte intake-afspraken blijven staan op de afgesproken tijd, waarbij je dus op de praktijk verwacht wordt.
 • Vooraf wordt via de mail een intakevragenlijst opgestuurd met de vraag deze in te vullen en per mail te retourneren. Dit zorgt ervoor dat veel dingen over je (medische) voorgeschiedenis al bij ons bekend zijn en zo het contactmoment op de praktijk zo kort mogelijk is.

2. Partners zijn weer van harte welkom bij – alleen! – de vitaliteitsecho (tijdens de intake-afspraak), termijnecho (rond 11 weken zwangerschap) en de 20-weken-echo

 • Van essentieel belang blijft dat je als zwangere géén klachten hebt van neusverkoudheid, hoesten, niezen, keelpijn, verhoging of koorts én dat de meekomende partner uiteraard ook geen van deze ziekteverschijnselen heeft.
 • Conform de RIVM richtlijnen zullen we 1,5 meter afstand houden tot partners.
 • Voor alleenstaande zwangeren geldt dat zij één persoon mee kunnen nemen naar de drie bovenstaande afspraken.

3. Pretecho’s worden via Pretecho praktijk Brielle beperkt aangeboden

 • Voor 2D, 3D en 4D pretecho’s kun je contact opnemen met Miranda van Gils, 06-41831011. Voor meer informatie zie: www.pretechobrielle.nl.
 • Geslachtsbepalingen zijn tot nader order niet mogelijk. Dit heeft te maken met een afgelaste cursus i.v.m. het Corona-virus.
 • Bij alle pretecho’s mag maximaal één persoon mee. Ook hierbij is van essentieel belang dat jullie géén klachten hebben van neusverkoudheid, hoesten, niezen, keelpijn, verhoging of koorts.
 • Conform de RIVM richtlijnen zullen we 1,5 meter afstand houden tot deze persoon.

4. Behalve op de bovenstaande punten, wordt er op alle andere maatregelen nog niet versoepeld.
Dat betekent dus o.a. dat:

 • Partners nog niet mee komen naar alle andere afspraken dan hierboven beschreven.
  Bij reguliere controles, groeiecho’s of andere afspraken wordt de zwangere geacht alleen naar de praktijk te komen.
 • Kinderen en andere belangstellenden nog niet meekomen naar afspraken op de praktijk – ook niet bij de vitaliteitsecho, termijnecho of 20-weken-echo.
   

Tot slot:

 • Kom niet te vroeg naar je afspraak en houd 1,5 meter afstand, ook in de wachtkamer
  Dit aangezien het drukker gaat worden in wachtkamer met meekomende partners bij de drie bovenstaande afspraken. Net buiten de wachtkamer staat een bankje waarop je ook kunt plaatsnemen, indien de wachtkamer bezet is.  
 • Blijf bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of verhoging (>37,5°C of koorts (>38,0°C) thuis en kom niet naar de praktijk.
 • We vragen je om je afspraak af te bellen (0181-416102) en uit te stellen totdat je klachten helemaal over zijn. We zullen per individu bekijken wanneer een reguliere zwangerschapscontrole vereist is.
 • Bel met je huisarts indien je koorts krijgt (>38,0°C) en hoest of steeds moeilijker ademt (bron: RIVM).

Zoals in onze voorgaande berichtgeving benadrukken we dat indien de epidemie zich toch onverhoopt weer uitbreidt, het kan zijn dat we weer moeten afschalen in versoepelingen.

De ontwikkelingen omtrent het coronavirus worden door ons nauwlettend gevolgd en indien er belangrijke wijzigingen zijn, zullen we jullie hiervan op de hoogte stellen.
Heb je aanvullende vragen? Neem dan gerust telefonisch contact met ons op tijdens het telefonisch spreekuur.

Bedankt voor jullie begrip en medewerking.
Met vriendelijke groet,
Diane, Eve en Marjolein
verloskundigen Brielle

Update 1 mei 2020 – coronavirus (COVID-19)

Beste zwangere of kraamvrouw,
N.a.v. de huidige ontwikkelingen omtrent het Corona-virus is het mogelijk om in de verloskundige praktijk over te gaan tot enige versoepeling van maatregelen. Deze maatregelen zijn wederom gebaseerd op adviezen van onze beroepsgroep en opgesteld in samenspraak met het Van Weel Bethesda ziekenhuis en omliggende verloskundige praktijken in de regio. De volgende maatregelen gaan in per 4 mei 2020:

1. Je wordt vóór je afspraak op de praktijk niet meer gebeld (m.u.v. de 1e en 2e afspraak)

 • Wanneer er een controle op de praktijk wordt gepland kan deze in de normale tijdsduur plaatsvinden met inachtneming van de hygiënemaatregelen volgens het RIVM, het gesprek vindt plaats op 1,5 meter afstand van elkaar. De intake (1e afspraak) en het gesprek over ‘prenatale onderzoeken’ (2e afspraak) zijn hierop een uitzondering: deze zullen wél (deels) telefonisch plaatsvinden.
 • Het doel blijft wel om het contactmoment op de praktijk zo kort mogelijk te houden. Heb je veel vragen, of wil je een uitgebreider gesprek plannen? Dat kan gerust. Laat dit telefonisch aan ons weten, zodat we deze dingen telefonisch kunnen bespreken.
 • Contact met onze assistentes Annelies en Miranda zal t/m 22 mei tot een minimum beperkt blijven. Wel zullen zij telefonisch contact met jullie opnemen bij 16 weken voor enige uitleg en rond 35 weken over advies betreffende de bevalling.

2. Vitaliteitsecho wordt – op strikte medische indicatie – weer gemaakt

De eerste echo rond 8 weken zwangerschap wordt alleen aangeboden aan zwangeren die daar een medische indicatie voor hebben. Wij zullen je telefonisch vertellen of dit voor jou geldt, of niet. Dit zal bij de overgrote meerderheid helaas nog niet het geval zijn.
De intake blijft voor iedereen telefonisch of via beeldbellen.  

3. Eén fysieke kraamvisite van de verloskundige in de kraamweek

I.p.v. al onze kraamvisites telefonisch te doen, zullen wij op de 4e of 5e dag na de bevalling een huisbezoek afleggen.

4. Het verwijderen en het plaatsen van spiralen is weer toegestaan

Behalve op de bovenstaande punten, wordt er op alle andere maatregelen nog niet versoepeld.
Dat betekent dus o.a. dat:

Partners en kinderen bij geen enkele afspraak mee mogen

Dit is een landelijke afspraak en hier zullen wij ons ook aan houden. Ook als partners en kinderen mondkapjes dragen, kunnen wij hen helaas niet toelaten bij de afspraken op de praktijk.

Het maken van pretecho’s is – ook buiten de verloskundige praktijk – niet toegestaan!

We begrijpen goed dat de vraag naar pretecho’s groot is, zeker nu. Het uitoefenen van contactberoepen is echter nog steeds verboden.

 

Tot slot:

 • Blijf bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of verhoging (>37,5°C of koorts (>38,0°C) thuis en kom niet naar de praktijk.
 • We vragen je om je afspraak af te bellen (0181-416102) en uit te stellen totdat je klachten helemaal over zijn. We zullen per individu bekijken wanneer een reguliere zwangerschapscontrole vereist is.
 • Bel met je huisarts indien je koorts krijgt (>38,0°C) en hoest of steeds moeilijker ademt (bron: RIVM).

We zijn heel blij met de eerste stappen naar het hervatten van onze reguliere zorgverlening.
Let wel; indien de epidemie zich toch onverhoopt weer uitbreidt kan het zijn dat we weer moeten afschalen in contactmomenten.

De ontwikkelingen omtrent het coronavirus worden door ons nauwlettend gevolgd en indien er belangrijke wijzigingen zijn, zullen we jullie hiervan op de hoogte stellen.
Heb je aanvullende vragen? Neem dan gerust telefonisch contact met ons op tijdens het telefonisch spreekuur.

Bedankt voor jullie begrip en medewerking.
Met vriendelijke groet,
Diane, Eve en Marjolein
verloskundigen Brielle

Update 9 april 2020 – coronavirus (COVID-19)

De ontwikkelingen omtrent het coronavirus worden door ons nauwlettend gevolgd en indien er belangrijke wijzigingen zijn, zullen we jullie hiervan op de hoogte stellen.
Heb je aanvullende vragen? Neem dan gerust telefonisch contact met ons op tijdens het telefonisch spreekuur.

Bedankt voor jullie begrip en medewerking.
Met vriendelijke groet,
Diane, Eve en Marjolein
verloskundigen Brielle

Update 30 maart 2020 – coronavirus (COVID-19)

Beste zwangere of kraamvrouw,
Allereerst willen wij je bedanken voor je medewerking rondom alle maatregelen die wij hebben moeten treffen betreffende het Corona-virus. Ook is er massaal gereageerd op onze oproep voor mondkapjes, geweldig! Hieronder staan aanvullende maatregelen die wij nemen met betrekking tot het Corona-virus in de verloskundige praktijk.

Geen vitaliteitsecho

De intake zal volledig telefonisch of via beeldbellen gebeuren. Dit betekent dat er geen vitaliteitsecho gemaakt zal worden rond 8 weken zwangerschap. De eerste echo zal dus de termijnecho zijn; rond 11 weken zwangerschap.


Sommige reguliere afspraken komen te vervallen

De komende periode zullen, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving, bepaalde reguliere afspraken komen te vervallen. We doen dit om de interval tussen afspraken te verlengen. Dit gebeurt geheel onderbouwd o.b.v. adviezen van onze beroepsgroep.

Aangezien hierdoor veel afspraken op ons spreekuur uitvallen, zullen we frequenter om je medewerking vragen om de tijd van je afspraken aan te passen om zo efficiënter te kunnen werken.


Beeldbellen behoort tot de mogelijkheden

Via zwangerenportaal.nl zijn we gemakkelijk in de gelegenheid om middels beeldbellen contact te hebben. We zullen met je overleggen of en wanneer dit gewenst is.


Handen ontsmetten bij binnenkomst

Vòòr de wachtkamer van de praktijk staat handalcohol. We vragen je om bij binnenkomst je handen hiermee te ontsmetten.


Verder heeft onderstaande ontwikkeling effect op onze reguliere zorgverlening

Ruggenprik (EDA) is verminderd beschikbaar

Anesthesisten zijn i.v.m. de toename van Corona-patiënten in het ziekenhuis minder beschikbaar voor de verloskunde. Dit betekent dat anesthesisten niet op elk moment een ruggenprik kunnen garanderen. Een alternatief is Remifentanyl, die ter overbrugging gegeven kan worden.


Tot slot nog drie belangrijke punten:

1. Poliklinische bevalling wèl mogelijk

Er is geen aangepast advies waar te bevallen. Dit betekent dat in onze regio zowel thuis-, als poliklinisch bevallen mogelijk is. De ziekenhuizen waar wij mee samenwerken hebben hiervoor voldoende capaciteit.

2. Bel met klachten zoals je normaal gesproken zou doen

Elders in het land zijn situaties geweest, waarin zwangeren vrij laat belden met klachten die behandeling behoefden. Bel naar ons met klachten, zoals je normaal gesproken ook zou doen.

3. Houd je aan de adviezen van de overheid

We verzoeken je met klem om je aan de adviezen van de overheid te houden. Dit zorgt niet alleen voor je eigen veiligheid en dat van mensen met een kwetsbare gezondheid, maar ook voor dat van ons als zorgverleners. Dit betekent dus ook:

 • Laat geen pretecho’s maken
 • Neem niet deel aan ‘gender revealing parties’ of ‘babyshowers’ waar meer dan 3 personen aanwezig zijn.

Wij doen er alles aan om als praktijk voldoende capaciteit te behouden voor kwalitatief goede zorgverlening. Hier hebben we echter ook gezonde zwangeren voor nodig!

 

Kijk ook op: https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/corona voor veel informatie over het coronavirus en zwangerschap.

De ontwikkelingen omtrent het coronavirus worden door ons nauwlettend gevolgd en indien er belangrijke wijzigingen zijn, zullen we jullie hiervan op de hoogte stellen.
Heb je aanvullende vragen? Neem dan gerust telefonisch contact met ons op tijdens het telefonisch spreekuur.

Bedankt voor jullie begrip en medewerking.
Met vriendelijke groet,
Diane, Eve en Marjolein
verloskundigen Brielle

Update 16 maart 2020 – coronavirus (COVID-19)

Beste zwangere of kraamvrouw,
Via deze weg willen we je op de hoogte stellen van de maatregelen die wij in de verloskundige praktijk hebben moeten nemen met betrekking tot het coronavirus.
We willen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de kans op besmetting voor jou als zwangere zo gering mogelijk is. Daarbij moeten we onszelf als verloskundig hulpverleners zoveel mogelijk beschermen om ervoor te zorgen dat wij als praktijk voldoende bezetting hebben om jouw zwangerschap en bevalling te kunnen begeleiden.Als praktijk nemen wij, op advies van onze beroepsgroep Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen en in samenspraak met het Van Weel Bethesda ziekenhuis en omliggende verloskundige praktijken in de regio de volgende maatregelen:

Controles zoveel mogelijk telefonisch; op de praktijk wat moet

Een (aantal) dag(en) vòòr je afspraak word je gebeld om zoveel mogelijk telefonisch te bespreken; vragen, klachten, uitleg en advies, onderzoeken en uitslagen toelichten bijvoorbeeld. Let op: we zullen in veel gevallen met een anoniem nummer (‘privénummer’) bellen! Je afspraak op de praktijk gaat op de afgesproken tijd door. Hierbij zullen we het contact zo kort mogelijk houden en dus alleen je bloeddruk meten, hartje luisteren, de groei van de baby bepalen en zo nodig bloedprikken. Vervolgafspraken worden (later) telefonisch gemaakt.


Komt niet (veel) te vroeg voor je afspraak en graag 1 persoon per keer in de wachtkamer

Zit er al iemand in de wachtkamer? Neem dan graag plaats op de bankjes vlak vòòr de praktijkruimte.


Tijdsinterval van afspraken wordt langer

 • De beroepsvereniging van verloskundigen heeft hier een richtlijn voor opgesteld (zie download) die wij zoveel mogelijk zullen volgen. Uiteraard bepalen we per individu wat reëel en medisch verantwoord is.
 • Er mogen geen partners, kinderen of andere mensen mee naar afspraken op de praktijk
 • Dit geldt voor alle afspraken, dus ook eerste echo’s en 20-weken-echo’s.
  Het is toegestaan om tijdens het onderzoek contact te hebben met je partner via Whatsapp videobellen, Facetime of Skype. Filmen tijdens het onderzoek is, in het kader van de AVG, niet toegestaan.

Blijf bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of verhoging (>37,5°C of koorts (>38,0°C) thuis en kom niet naar de praktijk

 • We vragen je om je afspraak af te bellen (0181-416102) en uit te stellen totdat je klachten helemaal over zijn. We zullen per individu bekijken wanneer een reguliere zwangerschapscontrole vereist is.
 • Bel met je huisarts indien je koorts krijgt (>38,0°C) en hoest of steeds moeilijker ademt (bron: RIVM).
 • We geven geen hand tijdens controles, maar verwelkomen je met een glimlach.
 • Er is geen speelgoed in de wachtkamer en spreekkamer. Ook tijdschriften, boeken en folders zijn voorlopig weggehaald.

Tijdens de bevalling mag maximaal 1 persoon aanwezig zijn om je te steunen

 • Dit geldt voor zowel thuisbevallingen, als een bevallingen in het ziekenhuis.
 • Dit betekent dat ook doula’s en fotografen niet aanwezig mogen zijn tijdens of vlak na de bevalling.

Op de kraamsuites van het Van Weel Bethesda ziekenhuis mag, naast je partner, geen bezoek komen

 • De visites in de kraamweek zullen zoveel mogelijk telefonisch gebeuren.
 • We zullen korte lijnen hebben met de kraamverzorgenden en alleen langskomen indien de situatie daarom vraagt.

DOWNLOADS: Twee belangrijke downloads zijn: 1) veel gestelde vragen omtrent corona en zwangerschap, en 2) de nieuwsbrief die is opgesteld door de beroepsvereniging van verloskundigen, over adviezen in de verloskundige praktijk.

De ontwikkelingen omtrent het coronavirus worden door ons nauwlettend gevolgd en indien er belangrijke wijzigingen zijn, zullen we jullie hiervan op de hoogte stellen.
Heb je aanvullende vragen? Neem dan gerust telefonisch contact met ons op tijdens het telefonisch spreekuur.

Bedankt voor jullie begrip en medewerking.
Met vriendelijke groet,
Diane, Eve en Marjolein
verloskundigen Brielle