Coronavirus (COVID-19)

Beste zwangere of kraamvrouw, via deze weg willen we je op de hoogte stellen van de maatregelen die wij in de verloskundige praktijk hebben moeten nemen met betrekking tot het coronavirus (COVID-19)

Update 25 februari 2022 – coronavirus (COVID-19)

Beste zwangere of kraamvrouw,

 • Het dragen van mondkapjes is niet langer nodig in onze praktijk, ook niet bij langere echo-onderzoeken. Vind je het dragen van een mondkapje zelf prettig, dan mag dat uiteraard.( let op! In ons Medisch Centrum word je, in de openbare ruimte, nog steeds verzocht een mondkapje te dragen)
 • Er geldt geen limiet voor het aantal personen die mee mogen tijdens afspraken op de praktijk (let op! De 13-weken-echo en 20-weken-echo zijn hierop een uitzondering; hierbij mogen maximaal 2 mensen mee en gelieve géén kinderen mee te nemen).

NB in ziekenhuizen gelden vaak andere regels dan hierboven beschreven en deze kunnen ook tussen ziekenhuizen onderling verschillen.

Wat verandert er niet?

 • Indien je aan corona gerelateerde klachten hebt zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of verhoging, wordt geadviseerd een PCR-test te doen via de GGD. Een zelftest is helaas niet voldoende om toch op controle te komen.
 • Dit advies geldt voor zowel gevaccineerde mensen, als ongevaccineerde mensen en geldt zowel voor jou als zwangere als de personen die evt mee komen tijdens afspraken op de praktijk.
 • Heb je klachten en komen hiermee afspraken bij ons in het gedrang? Bel naar de praktijk voor overleg. Maak wel alvast een afspraak voor een coronatest.

Heb je aanvullende vragen? Neem dan gerust telefonisch contact met ons op tijdens het telefonisch spreekuur.

Mede namens het gehele team,

Met vriendelijke groet,
Diane, Eve en Marjolein
verloskundigen Brielle

Update 6 december 2021 – coronavirus (COVID-19)

Op 7 december is er een webinar speciaal voor zwangeren dat gaat over Coronavaccinatie bij kinderwens en in de zwangerschap.

Meld je aan via onderstaande link!

Update 26 september 2021 – coronavirus (COVID-19)

Beste zwangere of kraamvrouw,

Naar aanleiding van de versoepelingen die 25 september 2021 zijn ingegaan willen we je op de hoogte brengen van de volgende maatregelen die per direct ingaan:

 • Het dragen van mondkapjes is niet langer nodig, ook niet bij langere echo-onderzoeken. Vind je het dragen van een mondkapje zelf prettig, dan mag dat uiteraard.
 • Er geldt geen limiet voor het aantal personen die mee mogen tijdens afspraken op de praktijk (let op! De 13-weken-echo en 20-weken-echo zijn hierop een uitzondering; hierbij mogen maximaal 2 mensen mee en gelieve géén kinderen mee te nemen).

NB in ziekenhuizen gelden vaak andere regels dan hierboven beschreven en deze kunnen ook tussen ziekenhuizen onderling verschillen.

Wat verandert er niet?

 • Indien je aan corona gerelateerde klachten hebt zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of verhoging, wordt geadviseerd een PCR-test te doen via de GGD. Een zelftest is helaas niet voldoende om toch op controle te komen.  Dit advies geldt voor zowel gevaccineerde mensen, als ongevaccineerde mensen en geldt zowel voor jou als zwangere als de personen die evt mee komen tijdens afspraken op de praktijk.
 • Heb je klachten en komen hiermee afspraken bij ons in het gedrang? Bel naar de praktijk voor overleg. Maak wel alvast een afspraak voor een coronatest.

Heb je aanvullende vragen? Neem dan gerust telefonisch contact met ons op tijdens het telefonisch spreekuur.

Mede namens het gehele team,

Met vriendelijke groet,
Diane, Eve en Marjolein
verloskundigen Brielle

Update 28 juni 2021 – coronavirus (COVID-19)

Beste zwangere of kraamvrouw,

Naar aanleiding van de landelijke versoepelingen gelden vanaf maandag 28 juni 2021 de volgende maatregelen:

 1. Het dragen van een mondkapje alleen bij onderzoeken die langer dan 15 minuten duren en binnen 1,5 meter zijn.
 • Dit betekent dat je als zwangere gevraagd wordt een mondkapje te dragen bij alle echo onderzoeken. Je partner kan in principe altijd op 1,5 meter zitten en hoeft dus geen mondkapje te dragen.
 • In de wachtkamer, in de spreekkamers, tijdens het bloeddruk meten of bloedprikken hoeft dus geen mondkapje gedragen te worden.
 • We adviseren wel altijd een mondkapje mee te nemen, mocht er onverwachts toch een langer durend onderzoek nodig zijn. Dit geldt ook voor controles in het ziekenhuis of (voor partners) tijdens bevallingen in het ziekenhuis.
 1. Tijdens controles op de praktijk mag er maximaal één huisgenoot of andere belangstellende van buiten het gezin mee, mits zij geen aan corona gerelateerde klachten hebben (kinderen jonger dan 13 jaar uitgezonderd).
 • Dit betekent dat je altijd 1 volwassene mag meenemen tijdens de controles op de praktijk. We vragen je daarnaast maximaal 1 kind mee te nemen i.v.m. de ruimte in de wachtkamer en spreekkamers die nodig is om 1,5 meter afstand tussen gezinnen te kunnen bewaren.
 • Let op! Bij de 20-weken-echo is het niet toegestaan kind(eren) mee te nemen. Dit is geen coronamaatregel; dit advies bestond vóór de coronacrisis en zal ook intact blijven. Zie: https://verloskundigenbrielle.nl/index.php/echoscopie/medische-echos voor een uitgebreide toelichting.
 1. De nacontrole 6 weken na je bevalling zal telefonisch of fysiek zijn, afhankelijk van jouw medische situatie én jouw eigen voorkeur.

Voor meer informatie en eerdere berichtgevingen omtrent het coronavirus in de verloskundige praktijk verwijzen we naar onze website: https://www.verloskundigenbrielle.nl/index.php/praktijk/nieuws/coronavirus.

Heb je aanvullende vragen? Neem dan gerust telefonisch contact met ons op tijdens het telefonisch spreekuur.
We vragen je bewust niet per mail te reageren. 

Wederom bedankt voor jullie begrip en medewerking in deze tijd!
Met vriendelijke groet,
Diane, Eve en Marjolein
verloskundigen Brielle

Update 31 mei 2021 – coronavirus (COVID-19)

Beste zwangere of kraamvrouw,

We zijn blij dat we, naar aanleiding van de dalende besmettingscijfers en ziekenhuisopnames, weer over kunnen gaan tot een aantal versoepelingen in de verloskundige praktijk! Deze versoepelingen zijn gebaseerd op adviezen van onze beroepsgroepen en afgestemd met collega’s uit de regio. 

De volgende maatregelen gaan per a.s. maandag 31 mei 2021 in: 

 1. Tijdens controles op de praktijk mogen maximaal 2 personen uit hetzelfde huishouden van de zwangere mee, mits zij geen aan corona gerelateerde klachten hebben.
 • Dit betekent dat partners bij alle controles weer welkom zijn om mee te komen.
 • Mensen van buiten het huishouden van de zwangere meenemen is helaas nog niet mogelijk.

Let op! Bij de 20-weken-echo is het niet toegestaan kind(eren) mee te nemen. Dit is geen coronamaatregel; dit advies bestond vóór de coronacrisis en zal ook intact blijven. Zie: https://verloskundigenbrielle.nl/index.php/echoscopie/medische-echos voor een uitgebreide toelichting.

 1. Bij thuisbevallingen is, naast je eventuele partner, één extra persoon toegestaan om aanwezig te zijn.
 2. Leesmateriaal en speelgoed zal weer in de wacht- en spreekkamers liggen.

Wat verandert er niet?

 • De ziekenhuizen zijn op geen enkel front overgegaan tot versoepelingen. Dit betekent dat je bij vrijwel alle afspraken daar verzocht wordt om alleen te komen en bij (poli)klinische bevallingen alleen je partner aanwezig mag zijn.
 • In elke ruimte, dus zowel in de wachtkamer, spreekkamer als slaapkamer dient 1,5 mtr afstand gewaarborgd te kunnen worden.

Tot slot

 • Het advies t.a.v. vaccineren tegen COVID-19 in de zwangerschap is, zoals in onze laatste mededeling te lezen is, aangepast. Hiervoor verwijzen we je naar de update van 7 mei 2021, https://verloskundigenbrielle.nl/index.php/praktijk/nieuws/coronavirus
 • Indien je aan corona gerelateerde klachten hebt, wordt geadviseerd een PCR-test te doen via de GGD. Een zelftest is helaas niet voldoende om toch op controle te komen.  
 • Heb je klachten en komen hiermee afspraken bij ons in het gedrang? Bel naar de praktijk voor overleg. Maak wel alvast een afspraak voor een coronatest. 

Voor aanvullende informatie en eerdere berichtgevingen omtrent het coronavirus in de verloskundige praktijk verwijzen we naar onze website: https://www.verloskundigenbrielle.nl/index.php/praktijk/nieuws/coronavirus.

Heb je aanvullende vragen? Neem dan gerust telefonisch contact met ons op tijdens het telefonisch spreekuur.
We vragen je bewust niet per mail te reageren. 

Wederom bedankt voor jullie begrip en medewerking in deze tijd!
Met vriendelijke groet,
Diane, Eve en Marjolein
verloskundigen Brielle

Update 7 mei 2021 – coronavirus (COVID-19)

Beste zwangere of kraamvrouw,

De beroepsverenigingen van gynaecologen en verloskundigen en het RIVM hebben hun adviezen omtrent vaccinatie tegen COVID-19 in de zwangerschap aangepast. Hieronder vind je een samenvatting van hun advies. Voor het hele document verwijzen we naar: https://www.nvog.nl/wp-content/uploads/2021/04/Standpunt-Vaccinatie-tegen-COVID-19-rondom-zwangerschap-en-kraambed-versie-22-april-2021-def.pdf.

De multidisciplinaire werkgroep ‘COVID-19 en Zwangerschap’ heeft de volgende adviezen geformuleerd over vaccinatie tegen COVID-19 van vrouwen rondom kinderwens, zwangerschap en kraambed :

 • De werkgroep adviseert gezonde zwangere vrouwen routinematig te vaccineren wanneer ze volgens de landelijke vaccinatiestrategie daarvoor in aanmerking komen.
 • De werkgroep adviseert met nadruk aan vrouwen met onderliggende ernstige ziekten die volgens de landelijke vaccinatiestrategie voor vaccinatie in aanmerking komen, zich te laten vaccineren, omdat de voordelen hiervan opwegen tegen de mogelijke nadelen van vaccinatie.
  Het gaat daarbij om (één van) de volgende aandoeningen:
  • Vrouwen met chronische luchtweg- of longproblemen die onder behandeling van een longarts zijn;
  • Chronische hartpatiënten die daardoor in aanmerking komen voor een griepprik;
  • Vrouwen met diabetes die slecht ingesteld zijn en/of met complicaties;
  • Vrouwen met een nierziekte die moeten dialyseren of wachten op een niertransplantatie;
  • Vrouwen met een verminderde weerstand tegen infecties doordat zij medicijnen gebruiken voor een auto-immuunziekte en vrouwen die een orgaan- of stamceltransplantatie hebben ondergaan.
  • Vrouwen die een bloedziekte hebben.
  • Vrouwen met een verminderde weerstand doordat ze weerstandverlagende medicijnen nemen. Kankerpatiënten tijdens of binnen drie maanden na chemotherapie en/of bestraling. Vrouwen met ernstige afweerstoornissen waarvoor zij behandeling nodig hebben van een arts. Vrouwen die geen milt hebben, of een milt die niet functioneert, lopen geen extra risico op ernstige COVID-19, maar wel op een mogelijke (secundaire) infectie met pneumokokken;
  • Vrouwen met een hiv- (humaan immunodeficiëntievirus) infectie;
  • Vrouwen met ernstige leverziekte;
  • Vrouwen met zeer ernstig overgewicht;
  • Zwangere vrouwen ouder dan 35 jaar en/of met een migratie-achtergrond.
 • De werkgroep ziet geen bezwaar tegen vaccinatie van mannen of vrouwen in de preconceptionele periode bij een kinderwens of vruchtbaarheidsbehandeling.
 • Hoewel de werkgroep bij voorkeur vaccinatie na het 1e trimester voorstaat, ziet zij vooralsnog geen bezwaar tegen vaccinatie in het 1e trimester en neemt zij aan dat toediening in deze fase van de zwangerschap ook veilig is.
 • De werkgroep spreekt haar voorkeur uit om bij zwangere vrouwen en in het kraambed de vaccinatie met één van de mRNA-vaccins uit te voeren.
 • De werkgroep is van mening dat vaccinatie kan plaatsvinden bij vrouwen die borstvoeding geven. Toekomstige studies moeten de veiligheid definitief bevestigen.
 • Ongeacht de vaccinatiestatus blijven voor zwangere vrouwen net als voor anderen, de reguliere voorzorgsmaatregelen zoals handen wassen, afstand houden en het dragen van een mondneusmasker onveranderd bestaan.

Tot slot nog een belangrijke aanvulling:

Indien je Corona-gerelateerde klachten hebt, wordt geadviseerd een PCR-test te doen via de GGD. Een zelftest is helaas niet voldoende om toch op controle te komen. Voor vragen kun je terecht bij ons, je huisarts of de GGD.

Wederom bedankt voor jullie begrip en medewerking in deze tijd!
Met vriendelijke groet,
Diane, Eve en Marjolein
verloskundigen Brielle

Update 24 februari 2021 – coronavirus (COVID-19)

Beste zwangere of kraamvrouw,

Naar aanleiding van de persconferentie van 23 februari 2021 willen we jullie weer op de hoogte brengen welke invloed dit heeft op de ontwikkelingen in de geboortezorg.

Aan de huidige zorgverlening en daarbij afgesproken maatregelen verandert (nog) niets

Dit betekent dat het helaas nog niet mogelijk is voor partners om mee te komen naar afspraken anders dan de intake, termijnecho en 20-weken-echo. Ook kinderen en andere belangstellenden kunnen helaas nog niet mee naar verloskundige-afspraken.

Visie op vaccinatiebeleid

Download HIER de visie t.a.v. het vaccinatiebeleid bij zwangere vrouwen en borstvoedende moeders.

Pretecho praktijk Brielle weer open

Pretecho praktijk Brielle is per 3 maart weer open voor geslachtsbepalingen, 2D, 3D en 4D echo’s.
Kijk voor meer informatie op: pretechobrielle.nl, mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel/app naar Miranda op 06-41831011 voor de mogelijkheden.

Heb je klachten? Laat je testen! 

Tot slot, Heb je klachten? Laat je testen! Heb je klachten van verkoudheid, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts of plotseling verlies van reuk, smaak of beide: blijf thuis en laat je testen via www.coronatest.nl. Heb je klachten en komen hiermee afspraken bij ons in het gedrang? Bel naar de praktijk voor overleg. Maak wel alvast een afspraak voor een coronatest.

 

Tot slot

De ontwikkelingen omtrent het Corona-virus zullen door ons nauwlettend gevolgd worden en indien er belangrijke wijzigingen zijn, zullen we jullie hiervan op de hoogte stellen. Tot slot verwijzen we je naar de website voor aanvullende informatie en eerdere berichtgevingen omtrent het Corona-virus in de verloskundige praktijk: https://www.verloskundigenbrielle.nl/index.php/praktijk/nieuws/coronavirus

Heb je aanvullende vragen?

Neem dan gerust telefonisch contact met ons op tijdens het telefonisch spreekuur. We vragen je bewust niet per mail te reageren.

Wederom bedankt voor jullie begrip en medewerking in deze tijd!
Met vriendelijke groet,
Diane, Eve en Marjolein
verloskundigen Brielle

Update 16 december 2020 – coronavirus (COVID-19)

Beste zwangere of kraamvrouw,

Naar aanleiding van de lockdown zijn wij en onze samenwerkingspartners van de Geboortezorg Zuid aan Zee in gesprek gegaan over welke aanvullende maatregelen nodig zijn in de verloskundige praktijk. Tot ons genoegen zijn wij tot de conclusie gekomen dat onze zorg al behoorlijk ‘corona-proof’ is en dat er dit keer niet heel veel hoeft te worden aangescherpt.

Wat verandert er wel? 

Partners alleen welkom bij echo afspraken tot en met de 20-weken-echo 

 • Partners zijn van harte welkom tijdens de intake- echo, termijnecho en de 20-weken-echo. Dit betekent dat zij niet meer mee kunnen komen naar groeiecho’s, liggingsecho’s en eventuele andere echo’s die na de 20-weken-echo gepland zijn.
 • Je partner is ook welkom indien deze als tolk fungeert, of bij belangrijke gesprekken met een beslissend karakter. Overleg hierover vooraf telefonisch met de verloskundige.
 • Bij alle andere afspraken verzoeken we je om alleen te komen.
 • Andere belangstellenden en kinderen mogen niet mee naar controles op de praktijk. 

Mondkapjes verplicht

Controles op de praktijk is verplicht. We verzoeken je zelf een mondkapje mee te nemen, deze zullen niet door ons verstrekt worden. Het behoeft geen medisch mondkapje te zijn. Deze verplichting geldt zowel voor jou als zwangere, als voor je partner die eventueel meekomt. 

Contactmoment op de praktijk zo kort mogelijk

Het streven is om het contactmoment op de praktijk zo kort mogelijk te houden. Heb je veel vragen, of behoefte wat langer stil te staan bij bepaalde zaken? Dat is geen enkel probleem! Bel even naar de praktijk om een telefonische afspraak in te plannen.  

Groepsvoorlichtingsbijeenkomsten zijn geannuleerd

Zwangeren die uitgerekend zijn in januari, februari en maart hebben een uitnodiging ontvangen voor onze voorlichtingsbijeenkomst op 6 januari 2021. Deze komt helaas te vervallen. Jullie ontvangen separaat bericht over een andere invulling van deze avond.

Geen stagiaires

Er zullen tijdens de lockdown-periode geen stagiaires meer meelopen. 

Pretecho’s zijn niet toegestaan

Pretecho praktijk Brielle heeft, net als alle andere pretechobureaus in Nederland de deuren moeten sluiten. Pretechoscopisten vallen niet onder de uitgezonderde contactberoepen en pretecho’s zijn daarom niet toegestaan. Neem gerust contact op met Miranda van Gils voor het plannen van afspraken ná de lockdown, 06-41831011. 

Wat verandert er niet?

1. Het reguliere zwangerschapscontroleschema

Er zullen geen afspraken komen te vervallen ten opzichte van vóór de lockdown.

2. Geen kinderen of andere belangstellenden mee naar controles op de praktijk

3. Tijdens de bevalling mag maximaal 1 persoon aanwezig zijn om je te steunen

Dit geldt voor zowel thuisbevallingen, als bevallingen in het ziekenhuis. Dit betekent dat ook doula’s en fotografen niet aanwezig mogen zijn tijdens of vlak na de bevalling. 

Heb je klachten? Laat je testen! 

Heb je klachten van verkoudheid, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts of plotseling verlies van reuk, smaak of beide: blijf thuis en laat je testen via www.coronatest.nl. Heb je klachten en komen hiermee afspraken bij ons in het gedrang? Bel naar de praktijk voor overleg. Zet dan alvast wel de coronatest in! 

Tot slot

De ontwikkelingen omtrent het Corona-virus zullen door ons nauwlettend gevolgd worden en indien er belangrijke wijzigingen zijn, zullen we jullie hiervan op de hoogte stellen. 

Tot slot verwijzen we je naar de website voor aanvullende informatie en eerdere berichtgevingen omtrent het Corona-virus in de verloskundige praktijk: https://www.verloskundigenbrielle.nl/index.php/praktijk/nieuws/coronavirus

Heb je aanvullende vragen?

Neem dan gerust telefonisch contact met ons op tijdens het telefonisch spreekuur. We vragen je bewust niet per mail te reageren.

Wederom bedankt voor jullie begrip en medewerking in deze tijd!
Met vriendelijke groet,
Diane, Eve en Marjolein
verloskundigen Brielle

Update 4 oktober 2020 – coronavirus (COVID-19)

Beste zwangere of kraamvrouw,

Helaas is het wederom noodzakelijk om in de verloskundige praktijk over te gaan tot het aanscherpen van de maatregelen met betrekking tot het Corona-virus. We willen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de kans op besmetting voor jou als zwangere zo gering mogelijk is. Daarbij moeten we onszelf als verloskundig hulpverleners zoveel mogelijk beschermen om ervoor te zorgen dat wij als praktijk voldoende bezetting hebben om jouw zwangerschap en bevalling te kunnen begeleiden.

Als praktijk nemen wij, op advies van onze beroepsgroep Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen en in samenspraak met het Van Weel Bethesda ziekenhuis en omliggende verloskundige praktijken in de regio de volgende maatregelen:

1. Zwangerschapscontrole van 24 weken zal niet fysiek plaats vinden

De assistente neemt telefonisch contact met je op om vragen met je door te nemen. Al gemaakte afspraken bij 24 weken zwangerschap zullen ook al telefonisch gebeuren en dus geen fysieke controle op de praktijk zijn. De overige controles vinden plaats volgens het reguliere schema. Uiteraard bekijken we per individu wat reëel en medisch verantwoord is.

2. Wij zullen zelf een mondkapje dragen bij de controles op de praktijk, bij je bevalling en bij onze huisbezoeken

Wij zullen dit doen bij het uitvoeren van lichamelijke onderzoeken waarbij de 1,5-meter-regel niet gehandhaafd kan worden.

3. Wij verzoeken jullie dringend om zelf ook een mondkapje te dragen tijdens controles op de praktijk en tijdens lichamelijke onderzoeken in het kraambed

We verzoeken je zelf een mondkapje mee te nemen, deze zullen niet door ons verstrekt worden. Het behoeft geen medisch mondkapje te zijn. Het gaat hierbij om een dringend verzoek en geen verplichting.

4. Partners alleen nog welkom bij echo afspraken

 • Partners zijn van harte welkom tijdens de intake- echo, termijnecho, 20-weken-echo, groei-echo's (alleen op indicatie - we zullen je zeggen als dit van toepassing is) en de liggingsecho (bij 35 weken). Ook partners wordt dringend verzocht een mondkapje te dragen tijdens deze afspraken.
 • Je partner of ander persoon is ook welkom indien deze als tolk fungeert, of bij belangrijke gesprekken met een beslissend karakter. Overleg hierover eventueel vooraf telefonisch met de verloskundige.
 • Bij alle andere afspraken verzoeken we je om alleen te komen.
 • Andere belangstellenden en kinderen mogen niet mee naar controles op de praktijk.

5. Tijdens de bevalling mag maximaal 1 persoon aanwezig zijn om je te steunen

Dit geldt voor zowel thuisbevallingen, als bevallingen in het ziekenhuis. Dit betekent dat ook doula’s en fotografen niet aanwezig mogen zijn tijdens of vlak na de bevalling.

De ontwikkelingen omtrent het Coronavirus zullen door ons nauwlettend gevolgd worden en indien er belangrijke wijzigingen zijn, zullen we jullie hiervan op de hoogte stellen.

Tot slot

 • Kom niet te vroeg naar je afspraak en houd 1,5 meter afstand, ook in de wachtkamer. Dit aangezien het drukker gaat worden in wachtkamer met meekomende partners bij de drie bovenstaande afspraken. Net buiten de wachtkamer staat een bankje waarop je ook kunt plaatsnemen, indien de wachtkamer bezet is.
 • Uiteraard blijft het advies van kracht om bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of verhoging (>37,5°C of koorts (>38,0°C) thuis te blijven en niet naar de praktijk te komen.
 • We vragen je om je afspraak af te bellen (0181-416102) en uit te stellen totdat je klachten helemaal over zijn. We zullen per individu bekijken wanneer een reguliere zwangerschapscontrole vereist is.
 • Bel met je huisarts indien je koorts krijgt (>38,0°C) en hoest of steeds moeilijker ademt (bron: RIVM).

Heb je aanvullende vragen?

Neem dan gerust telefonisch contact met ons op tijdens het telefonisch spreekuur. We vragen je bewust niet per mail te reageren.

Bedankt voor jullie begrip en medewerking.
Met vriendelijke groet,
Diane, Eve en Marjolein
verloskundigen Brielle

Update 8 juni 2020 – coronavirus (COVID-19)

Beste zwangere of kraamvrouw,

Omdat de situatie in Nederland aan de beterende hand is, kunnen we overgaan tot enkele versoepelingen. De volgende maatregelen gaan in vanaf maandag 8 juni:

Partners mogen ook bij reguliere controles mee, hoewel het strikte advies blijft om, zeker bij reguliere afspraken waarbij geen echo gemaakt wordt, zoveel mogelijk alleen te komen.

 • Probeer samen met je partner in te schatten of het nodig is om met z’n tweeën te komen.
 • Voor de intake-afspraak, termijnecho, 20-weken-echo, groeiecho’s en liggingsecho (afspraak rond 35 weken zwangerschap) kun je sowieso met je partner komen.
 • Kinderen en andere belangstellenden mogen nog niet meekomen naar afspraken op de praktijk – ook niet bij echoafspraken en ook niet in plaats van een partner.

Van belang blijft dat je als zwangere géén klachten hebt van neusverkoudheid, hoesten, niezen, keelpijn, verhoging of koorts én dat de meekomende partner uiteraard ook geen van deze ziekteverschijnselen heeft.

In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk een 2e persoon bij de bevalling aanwezig te laten zijn

Naast jou als zwangere en je partner, zijn ook wij (1 persoon) en de kraamverzorgster of verpleegkundige (1 persoon) aanwezig tijdens je bevalling. Het is met deze 4 personen moeilijk om, in de vaak beperkte ruimte, 1,5 mtr afstand te bewaren. Daarom blijft het advies om met zo min mogelijk mensen te zijn tijdens de bevalling.
Mocht je het zelf noodzakelijk vinden een 2e persoon bij je bevalling aanwezig te laten zijn, bespreek dit dan met één van ons – het liefst tijdens het telefonisch spreekuur.

Alle pretecho’s worden via Pretecho praktijk Brielle aangeboden

Naast 2D, 3D en 4D echo’s, kun je ook voor geslachtsbepalingen weer terecht. Kijk voor meer informatie op: www.pretechobrielle.nl
Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel/app naar 06-41831011 voor de mogelijkheden.

Op één punt wordt het advies aangescherpt:

Tijdens de bevalling zullen we laagdrempelig een mondkapje dragen. Omdat er sprake kan zijn van een Corona-besmetting zonder klachten en er met name tijdens het persen een groter besmettingsrisico is voor ons, zullen wij laagdrempelig een mondkapje dragen.

Heb je aanvullende vragen?

Neem dan gerust telefonisch contact met ons op tijdens het telefonisch spreekuur.

Bedankt voor jullie begrip en medewerking.
Met vriendelijke groet,
Diane, Eve en Marjolein
verloskundigen Brielle

Update 26 mei 2020 – coronavirus (COVID-19)

Beste zwangere of kraamvrouw,

Vanaf 25 mei 2020 gaat alleen de volgende versoepelingsmaatregel in:

Partners zijn welkom bij alle echo-afspraken

 • Partners zijn van harte welkom bij de intake-afspraak, de termijnecho, de 20-weken-echo, groeiecho’s (deze gebeuren alleen op medische indicatie, we zullen je vertellen als dit voor jou geldt) en de liggingsecho rond 35 weken.
  Van essentieel belang blijft dat je als zwangere géén klachten hebt van neusverkoudheid, hoesten, niezen, keelpijn, verhoging of koorts én dat de meekomende partner uiteraard ook geen van deze ziekteverschijnselen heeft.
  Conform de RIVM richtlijnen zullen we 1,5 meter afstand houden tot partners.
 • Voor alleenstaande zwangeren geldt dat zij één persoon mee kunnen nemen naar de bovenstaande afspraken.
 • Bij reguliere controles of andere afspraken waarbij geen echo wordt gemaakt, wordt de zwangere geacht alleen naar de praktijk te komen.
  Kinderen en andere belangstellenden mogen nog niet meekomen naar afspraken op de praktijk – ook niet bij echoafspraken.

Tot slot

 • Kom niet te vroeg naar je afspraak en houd 1,5 meter afstand, ook in de wachtkamer. Dit aangezien het drukker gaat worden in wachtkamer met meekomende partners bij de drie bovenstaande afspraken. Net buiten de wachtkamer staat een bankje waarop je ook kunt plaatsnemen, indien de wachtkamer bezet is.
 • Uiteraard blijft het advies van kracht om bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of verhoging (>37,5°C of koorts (>38,0°C) thuis te blijven en niet naar de praktijk te komen.
 • We vragen je om je afspraak af te bellen (0181-416102) en uit te stellen totdat je klachten helemaal over zijn. We zullen per individu bekijken wanneer een reguliere zwangerschapscontrole vereist is.
 • Bel met je huisarts indien je koorts krijgt (>38,0°C) en hoest of steeds moeilijker ademt (bron: RIVM).

Eventuele afschaling van de versoepelingen

Zoals in onze voorgaande berichtgeving benadrukken we dat indien de epidemie zich toch onverhoopt weer uitbreidt, het kan zijn dat we weer moeten afschalen in versoepelingen.

Heb je aanvullende vragen?

De ontwikkelingen omtrent het coronavirus worden door ons nauwlettend gevolgd en indien er belangrijke wijzigingen zijn, zullen we jullie hiervan op de hoogte stellen.
Heb je aanvullende vragen? Neem dan gerust telefonisch contact met ons op tijdens het telefonisch spreekuur.

Bedankt voor jullie begrip en medewerking.
Met vriendelijke groet,
Diane, Eve en Marjolein
verloskundigen Brielle

Update 11 mei 2020 – coronavirus (COVID-19)

Beste zwangere of kraamvrouw,

N.a.v. de persconferentie van 6 mei jl. is het wederom mogelijk om in de verloskundige praktijk over te gaan tot enige versoepeling van maatregelen. Het gaat om een beperkter aantal maatregelen dan wat in de media is gepubliceerd. Dit is in samenspraak met het Van Weel Bethesda ziekenhuis en omliggende verloskundige praktijken in de regio opgesteld. We vinden het belangrijk om veilig en vooral geleidelijk op te schalen. Als dat goed gaat, gaan we over tot verdere versoepelingen. De volgende maatregelen gaan in per 11 mei 2020.

1. Vitaliteitsecho wordt weer aan alle zwangeren aangeboden

 • Dit betekent dat de intake-afspraak rond 8 weken zwangerschap op de praktijk plaatsvindt. Reeds gemaakte intake-afspraken blijven staan op de afgesproken tijd, waarbij je dus op de praktijk verwacht wordt.
 • Vooraf wordt via de mail een intakevragenlijst opgestuurd met de vraag deze in te vullen en per mail te retourneren. Dit zorgt ervoor dat veel dingen over je (medische) voorgeschiedenis al bij ons bekend zijn en zo het contactmoment op de praktijk zo kort mogelijk is.

2. Partners zijn weer van harte welkom bij – alleen! – de vitaliteitsecho (tijdens de intake-afspraak), termijnecho (rond 11 weken zwangerschap) en de 20-weken-echo

 • Van essentieel belang blijft dat je als zwangere géén klachten hebt van neusverkoudheid, hoesten, niezen, keelpijn, verhoging of koorts én dat de meekomende partner uiteraard ook geen van deze ziekteverschijnselen heeft.
 • Conform de RIVM richtlijnen zullen we 1,5 meter afstand houden tot partners.
 • Voor alleenstaande zwangeren geldt dat zij één persoon mee kunnen nemen naar de drie bovenstaande afspraken.

3. Pretecho’s worden via Pretecho praktijk Brielle beperkt aangeboden

 • Voor 2D, 3D en 4D pretecho’s kun je contact opnemen met Miranda van Gils, 06-41831011. Voor meer informatie zie: www.pretechobrielle.nl.
 • Geslachtsbepalingen zijn tot nader order niet mogelijk. Dit heeft te maken met een afgelaste cursus i.v.m. het Corona-virus.
 • Bij alle pretecho’s mag maximaal één persoon mee. Ook hierbij is van essentieel belang dat jullie géén klachten hebben van neusverkoudheid, hoesten, niezen, keelpijn, verhoging of koorts.
 • Conform de RIVM richtlijnen zullen we 1,5 meter afstand houden tot deze persoon.

4. Behalve op de bovenstaande punten, wordt er op alle andere maatregelen nog niet versoepeld. Dat betekent dus o.a. dat:

 • Partners nog niet mee komen naar alle andere afspraken dan hierboven beschreven.
  Bij reguliere controles, groeiecho’s of andere afspraken wordt de zwangere geacht alleen naar de praktijk te komen.
 • Kinderen en andere belangstellenden nog niet meekomen naar afspraken op de praktijk – ook niet bij de vitaliteitsecho, termijnecho of 20-weken-echo.
   

Eventuele afschaling van de versoepelingen

Zoals in onze voorgaande berichtgeving benadrukken we dat indien de epidemie zich toch onverhoopt weer uitbreidt, het kan zijn dat we weer moeten afschalen in versoepelingen.

Tot slot

 • Kom niet te vroeg naar je afspraak en houd 1,5 meter afstand, ook in de wachtkamer. Dit aangezien het drukker gaat worden in wachtkamer met meekomende partners bij de drie bovenstaande afspraken. Net buiten de wachtkamer staat een bankje waarop je ook kunt plaatsnemen, indien de wachtkamer bezet is.
 • Uiteraard blijft het advies van kracht om bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of verhoging (>37,5°C of koorts (>38,0°C) thuis te blijven en niet naar de praktijk te komen.
 • We vragen je om je afspraak af te bellen (0181-416102) en uit te stellen totdat je klachten helemaal over zijn. We zullen per individu bekijken wanneer een reguliere zwangerschapscontrole vereist is.
 • Bel met je huisarts indien je koorts krijgt (>38,0°C) en hoest of steeds moeilijker ademt (bron: RIVM).

Heb je aanvullende vragen?

De ontwikkelingen omtrent het coronavirus worden door ons nauwlettend gevolgd en indien er belangrijke wijzigingen zijn, zullen we jullie hiervan op de hoogte stellen.
Heb je aanvullende vragen? Neem dan gerust telefonisch contact met ons op tijdens het telefonisch spreekuur.

Bedankt voor jullie begrip en medewerking.
Met vriendelijke groet,
Diane, Eve en Marjolein
verloskundigen Brielle

Update 1 mei 2020 – coronavirus (COVID-19)

Beste zwangere of kraamvrouw,

N.a.v. de huidige ontwikkelingen omtrent het Corona-virus is het mogelijk om in de verloskundige praktijk over te gaan tot enige versoepeling van maatregelen. Deze maatregelen zijn wederom gebaseerd op adviezen van onze beroepsgroep en opgesteld in samenspraak met het Van Weel Bethesda ziekenhuis en omliggende verloskundige praktijken in de regio. Hieronder genoemde maatregelen gaan in per 4 mei 2020.

1. Je wordt vóór je afspraak op de praktijk niet meer gebeld (m.u.v. de 1e en 2e afspraak)

 • Wanneer er een controle op de praktijk wordt gepland kan deze in de normale tijdsduur plaatsvinden met inachtneming van de hygiënemaatregelen volgens het RIVM, het gesprek vindt plaats op 1,5 meter afstand van elkaar. De intake (1e afspraak) en het gesprek over ‘prenatale onderzoeken’ (2e afspraak) zijn hierop een uitzondering: deze zullen wél (deels) telefonisch plaatsvinden.
 • Het doel blijft wel om het contactmoment op de praktijk zo kort mogelijk te houden. Heb je veel vragen, of wil je een uitgebreider gesprek plannen? Dat kan gerust. Laat dit telefonisch aan ons weten, zodat we deze dingen telefonisch kunnen bespreken.
 • Contact met onze assistentes Annelies en Miranda zal t/m 22 mei tot een minimum beperkt blijven. Wel zullen zij telefonisch contact met jullie opnemen bij 16 weken voor enige uitleg en rond 35 weken over advies betreffende de bevalling.

2. Vitaliteitsecho wordt – op strikte medische indicatie – weer gemaakt

De eerste echo rond 8 weken zwangerschap wordt alleen aangeboden aan zwangeren die daar een medische indicatie voor hebben. Wij zullen je telefonisch vertellen of dit voor jou geldt, of niet. Dit zal bij de overgrote meerderheid helaas nog niet het geval zijn.
De intake blijft voor iedereen telefonisch of via beeldbellen.  

3. Eén fysieke kraamvisite van de verloskundige in de kraamweek

I.p.v. al onze kraamvisites telefonisch te doen, zullen wij op de 4e of 5e dag na de bevalling een huisbezoek afleggen.

4. Het verwijderen en het plaatsen van spiralen is weer toegestaan

Behalve op de bovenstaande punten, wordt er op alle andere maatregelen nog niet versoepeld.
Dat betekent dus o.a. dat:

1. Partners en kinderen bij geen enkele afspraak mee mogen

Dit is een landelijke afspraak en hier zullen wij ons ook aan houden. Ook als partners en kinderen mondkapjes dragen, kunnen wij hen helaas niet toelaten bij de afspraken op de praktijk.

2. Het maken van pretecho’s is – ook buiten de verloskundige praktijk – niet toegestaan!

We begrijpen goed dat de vraag naar pretecho’s groot is, zeker nu. Het uitoefenen van contactberoepen is echter nog steeds verboden.

Tot slot

 • Kom niet te vroeg naar je afspraak en houd 1,5 meter afstand, ook in de wachtkamer. Dit aangezien het drukker gaat worden in wachtkamer met meekomende partners bij de drie bovenstaande afspraken. Net buiten de wachtkamer staat een bankje waarop je ook kunt plaatsnemen, indien de wachtkamer bezet is.
 • Uiteraard blijft het advies van kracht om bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of verhoging (>37,5°C of koorts (>38,0°C) thuis te blijven en niet naar de praktijk te komen.
 • We vragen je om je afspraak af te bellen (0181-416102) en uit te stellen totdat je klachten helemaal over zijn. We zullen per individu bekijken wanneer een reguliere zwangerschapscontrole vereist is.
 • Bel met je huisarts indien je koorts krijgt (>38,0°C) en hoest of steeds moeilijker ademt (bron: RIVM).

Hervatting reguliere zorgverlening

We zijn heel blij met de eerste stappen naar het hervatten van onze reguliere zorgverlening.
Let wel; indien de epidemie zich toch onverhoopt weer uitbreidt kan het zijn dat we weer moeten afschalen in contactmomenten.

Heb je aanvullende vragen?

De ontwikkelingen omtrent het coronavirus worden door ons nauwlettend gevolgd en indien er belangrijke wijzigingen zijn, zullen we jullie hiervan op de hoogte stellen.
Heb je aanvullende vragen? Neem dan gerust telefonisch contact met ons op tijdens het telefonisch spreekuur.

Bedankt voor jullie begrip en medewerking.
Met vriendelijke groet,
Diane, Eve en Marjolein
verloskundigen Brielle

Update 9 april 2020 – coronavirus (COVID-19)

Heb je aanvullende vragen?

De ontwikkelingen omtrent het coronavirus worden door ons nauwlettend gevolgd en indien er belangrijke wijzigingen zijn, zullen we jullie hiervan op de hoogte stellen.
Heb je aanvullende vragen? Neem dan gerust telefonisch contact met ons op tijdens het telefonisch spreekuur.

Bedankt voor jullie begrip en medewerking.
Met vriendelijke groet,
Diane, Eve en Marjolein
verloskundigen Brielle

Update 30 maart 2020 – coronavirus (COVID-19)

Beste zwangere of kraamvrouw,

Allereerst willen wij je bedanken voor je medewerking rondom alle maatregelen die wij hebben moeten treffen betreffende het Corona-virus. Ook is er massaal gereageerd op onze oproep voor mondkapjes, geweldig! Hieronder staan aanvullende maatregelen die wij nemen met betrekking tot het Corona-virus in de verloskundige praktijk.

1. Geen vitaliteitsecho

De intake zal volledig telefonisch of via beeldbellen gebeuren. Dit betekent dat er geen vitaliteitsecho gemaakt zal worden rond 8 weken zwangerschap. De eerste echo zal dus de termijnecho zijn; rond 11 weken zwangerschap.

2. Sommige reguliere afspraken komen te vervallen

De komende periode zullen, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving, bepaalde reguliere afspraken komen te vervallen. We doen dit om de interval tussen afspraken te verlengen. Dit gebeurt geheel onderbouwd o.b.v. adviezen van onze beroepsgroep.

Aangezien hierdoor veel afspraken op ons spreekuur uitvallen, zullen we frequenter om je medewerking vragen om de tijd van je afspraken aan te passen om zo efficiënter te kunnen werken.

3. Beeldbellen behoort tot de mogelijkheden

Via zwangerenportaal.nl zijn we gemakkelijk in de gelegenheid om middels beeldbellen contact te hebben. We zullen met je overleggen of en wanneer dit gewenst is.

4. Handen ontsmetten bij binnenkomst

Vòòr de wachtkamer van de praktijk staat handalcohol. We vragen je om bij binnenkomst je handen hiermee te ontsmetten.

Verder heeft onderstaande ontwikkeling effect op onze reguliere zorgverlening:

Ruggenprik (EDA) is verminderd beschikbaar

Anesthesisten zijn i.v.m. de toename van Corona-patiënten in het ziekenhuis minder beschikbaar voor de verloskunde. Dit betekent dat anesthesisten niet op elk moment een ruggenprik kunnen garanderen. Een alternatief is Remifentanyl, die ter overbrugging gegeven kan worden.

Tot slot nog drie belangrijke punten:

1. Poliklinische bevalling wèl mogelijk

Er is geen aangepast advies waar te bevallen. Dit betekent dat in onze regio zowel thuis-, als poliklinisch bevallen mogelijk is.
De ziekenhuizen waar wij mee samenwerken hebben hiervoor voldoende capaciteit.

2. Bel met klachten zoals je normaal gesproken zou doen

Elders in het land zijn situaties geweest, waarin zwangeren vrij laat belden met klachten die behandeling behoefden.
Bel naar ons met klachten, zoals je normaal gesproken ook zou doen.

3. Houd je aan de adviezen van de overheid

We verzoeken je met klem om je aan de adviezen van de overheid te houden.
Dit zorgt niet alleen voor je eigen veiligheid en dat van mensen met een kwetsbare gezondheid, maar ook voor dat van ons als zorgverleners. Dit betekent dus ook:

 • Laat geen pretecho’s maken
 • Neem niet deel aan ‘gender revealing parties’ of ‘babyshowers’ waar meer dan 3 personen aanwezig zijn.

Wij doen er alles aan om als praktijk voldoende capaciteit te behouden voor kwalitatief goede zorgverlening. Hier hebben we echter ook gezonde zwangeren voor nodig!

Nuttige link

Kijk ook op: https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/corona voor veel informatie over het coronavirus en zwangerschap.

Heb je aanvullende vragen?

De ontwikkelingen omtrent het coronavirus worden door ons nauwlettend gevolgd en indien er belangrijke wijzigingen zijn, zullen we jullie hiervan op de hoogte stellen.
Heb je aanvullende vragen? Neem dan gerust telefonisch contact met ons op tijdens het telefonisch spreekuur.

Bedankt voor jullie begrip en medewerking.
Met vriendelijke groet,
Diane, Eve en Marjolein
verloskundigen Brielle

Update 16 maart 2020 – coronavirus (COVID-19)

Beste zwangere of kraamvrouw,

Via deze weg willen we je op de hoogte stellen van de maatregelen die wij in de verloskundige praktijk hebben moeten nemen met betrekking tot het coronavirus.
We willen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de kans op besmetting voor jou als zwangere zo gering mogelijk is. Daarbij moeten we onszelf als verloskundig hulpverleners zoveel mogelijk beschermen om ervoor te zorgen dat wij als praktijk voldoende bezetting hebben om jouw zwangerschap en bevalling te kunnen begeleiden.Als praktijk nemen wij, op advies van onze beroepsgroep Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen en in samenspraak met het Van Weel Bethesda ziekenhuis en omliggende verloskundige praktijken in de regio de volgende maatregelen:

1. Controles zoveel mogelijk telefonisch; op de praktijk wat moet

Een (aantal) dag(en) vòòr je afspraak word je gebeld om zoveel mogelijk telefonisch te bespreken; vragen, klachten, uitleg en advies, onderzoeken en uitslagen toelichten bijvoorbeeld. Let op: we zullen in veel gevallen met een anoniem nummer (‘privénummer’) bellen! Je afspraak op de praktijk gaat op de afgesproken tijd door. Hierbij zullen we het contact zo kort mogelijk houden en dus alleen je bloeddruk meten, hartje luisteren, de groei van de baby bepalen en zo nodig bloedprikken. Vervolgafspraken worden (later) telefonisch gemaakt.

2. Komt niet (veel) te vroeg voor je afspraak en graag 1 persoon per keer in de wachtkamer

Zit er al iemand in de wachtkamer? Neem dan graag plaats op de bankjes vlak vòòr de praktijkruimte.

3. Tijdsinterval van afspraken wordt langer

 • De beroepsvereniging van verloskundigen heeft hier een richtlijn voor opgesteld (zie download) die wij zoveel mogelijk zullen volgen. Uiteraard bepalen we per individu wat reëel en medisch verantwoord is.
 • Er mogen geen partners, kinderen of andere mensen mee naar afspraken op de praktijk
 • Dit geldt voor alle afspraken, dus ook eerste echo’s en 20-weken-echo’s.
  Het is toegestaan om tijdens het onderzoek contact te hebben met je partner via Whatsapp videobellen, Facetime of Skype. Filmen tijdens het onderzoek is, in het kader van de AVG, niet toegestaan.

4. Blijf bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of verhoging (>37,5°C of koorts (>38,0°C) thuis en kom niet naar de praktijk

 • We vragen je om je afspraak af te bellen (0181-416102) en uit te stellen totdat je klachten helemaal over zijn. We zullen per individu bekijken wanneer een reguliere zwangerschapscontrole vereist is.
 • Bel met je huisarts indien je koorts krijgt (>38,0°C) en hoest of steeds moeilijker ademt (bron: RIVM).
 • We geven geen hand tijdens controles, maar verwelkomen je met een glimlach.
 • Er is geen speelgoed in de wachtkamer en spreekkamer. Ook tijdschriften, boeken en folders zijn voorlopig weggehaald.

5. Tijdens de bevalling mag maximaal 1 persoon aanwezig zijn om je te steunen

 • Dit geldt voor zowel thuisbevallingen, als een bevallingen in het ziekenhuis.
 • Dit betekent dat ook doula’s en fotografen niet aanwezig mogen zijn tijdens of vlak na de bevalling.

6. Op de kraamsuites van het Van Weel Bethesda ziekenhuis mag, naast je partner, geen bezoek komen

 • De visites in de kraamweek zullen zoveel mogelijk telefonisch gebeuren.
 • We zullen korte lijnen hebben met de kraamverzorgenden en alleen langskomen indien de situatie daarom vraagt.

Downloads

Twee belangrijke downloads zijn: 1) veel gestelde vragen omtrent corona en zwangerschap, en 2) de nieuwsbrief die is opgesteld door de beroepsvereniging van verloskundigen, over adviezen in de verloskundige praktijk.

Ontwikkelingen coronavirus

De ontwikkelingen omtrent het coronavirus worden door ons nauwlettend gevolgd en indien er belangrijke wijzigingen zijn, zullen we jullie hiervan op de hoogte stellen.
Heb je aanvullende vragen? Neem dan gerust telefonisch contact met ons op tijdens het telefonisch spreekuur.

Bedankt voor jullie begrip en medewerking.
Met vriendelijke groet,
Diane, Eve en Marjolein
verloskundigen Brielle