Skip to main content

Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden Verloskundige Zorg:

  • Verloskundige zorg is opgenomen in het verplichte basispakket en dus ben je als zwangere volledig verzekerd voor deze zorg.
  • Er zijn onderzoeken die alleen onder bepaalde voorwaarden worden vergoed. Wij zullen je hiervan vooraf op de hoogte stellen.
  • Verzekerden van 18 jaar en ouder hebben een verplicht eigen risico. Dit verplichte eigen risico geldt echter niet voor verloskundige zorg en huisartsenzorg.
  • Indirecte kosten, zoals kosten van geneesmiddelen, laboratoriumonderzoeken (bloedprikken) en van vervoer, vallen wel onder het eigen risico. 
  • Zodra wij de zorg rondom zwangerschap, bevalling en/of kraambed hebben afgerond, kunnen wij de totale kosten bij de meeste zorgverzekeraars rechtstreeks declareren.
  • Als wij (een deel van de) zorg niet rechtstreeks gedeclareerd krijgen bij je zorgverzekeraar, zullen wij in uitzonderlijke gevallen de rekening naar je toe moeten sturen, welke binnen 30 dagen na dagtekening dient te worden voldaan.