Skip to main content
Zwanger

Echoscopie

Tijdens de zwangerschap kunnen er verschillende soorten echo’s gemaakt worden.

Sommige echo’s worden aan alle zwangeren aangeboden, sommigen worden alleen op indicatie gemaakt en er zijn zogenaamde pretecho’s, waar je zelf voor kunt kiezen (zie: Pretecho praktijk Brielle). Wij hebben een echoapparaat op de praktijk, waarop wij zowel basis-, specialistische en pretecho’s (3D/4D) kunnen maken. Dit betekent dat alle medische echo's op de praktijk zelf kunnen worden gemaakt door je eigen verloskundige.

Voor meer informatie verwijzen we je graag naar de informatiefolders:
13 en 20-weken-echo-folder en Screening Down, Edwards en Patausyndroom

Hieronder worden de voornaamste echo’s besproken:

Vitaliteitsecho

Dit is de eerste echo die je in de zwangerschap wordt aangeboden. Het doel van de vitaliteitsecho is om te bepalen of de zwangerschap goed in aanleg is: of het hartje klopt, of de zwangerschap in de baarmoeder zit en of het gaat om een één- of meerlingzwangerschap.

Een vitaliteitsecho gebeurt vaak inwendig, omdat dit bij een jonge zwangerschap betere beeldvorming oplevert.

Termijnecho

De termijnecho is bedoeld om te bepalen hoe ver je zwanger bent. De uitgerekende datum zal op basis van deze echo worden vastgesteld. De termijnecho maken wij bij voorkeur tussen de 10 en 12 weken zwangerschap.

13-weken-echo

Het doel van de 13-weken echo is om onderzoek te doen naar de eventuele aanwezigheid van lichamelijke afwijkingen bij het kind. Voorbeelden van lichamelijke afwijkingen zijn een open rug, open schedel, waterhoofd, hartafwijkingen, gat in de buikwand of afwijkingen van de botten. De echo vindt plaats tussen de 12+3 en 14+3 weken zwangerschap en wordt op de praktijk zelf gemaakt.

Belangrijk
  • De 13-weken-echo is een veel uitgebreidere echo dan voorgaand genoemde echo’s. Het is een medisch screeningsonderzoek die, afhankelijk van de ligging van het kind, 35 minuten in beslag kan nemen. Omdat deze echo veel concentratie vraagt van de echoscopiste is het volgende van belang: Neem geen kinderen mee tijdens het onderzoek.
  • Neem maximaal 2 andere personen mee.
  • Er mogen geen foto’s of video’s gemaakt worden tijdens het onderzoek. Je krijgt na afloop foto’s mee. Je wordt verzocht een eventuele navelpiercing vooraf uit te doen – het echo apparaat beschadigt hiervan.
  • Het is belangrijk om te realiseren dat niet alle afwijkingen met de echo op te sporen zijn en er ook afwijkingen niet gezien kunnen worden door de beperkingen van het echoscopisch onderzoek. Mocht er bij de 13-weken-echo een vermoeden bestaan op een afwijking, dan word je doorverwezen naar het Erasmus Medisch Centrum voor vervolgonderzoek. Hierbij kan ook blijken dat er niets aan de hand is met het kind.

Voor meer informatie zie: prenataal onderzoek

20-weken-echo

Het doel van de 20-weken-echo is om de eventuele aanwezigheid van een open rug of schedel van het kind vast te stellen. Verder wordt er uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van de organen van het kind, of het kind goed groeit, waar de placenta gelokaliseerd is en of er voldoende vruchtwater is. De echo vindt plaats tussen de 18 en 21 weken zwangerschap.

Belangrijk
  • De 20-weken-echo is een veel uitgebreidere echo dan voorgaand genoemde echo’s. Het is een medisch screeningsonderzoek die, afhankelijk van de ligging van het kind, 45 minuten in beslag kan nemen. Omdat deze echo veel concentratie vraagt van de echoscopiste is het volgende van belang: Neem geen kinderen mee tijdens het onderzoek.
  • Neem maximaal 2 andere personen mee.
  • Er mogen geen foto’s of video’s gemaakt worden tijdens het onderzoek. Je krijgt na afloop foto’s mee. Je wordt verzocht een eventuele navelpiercing vooraf uit te doen – het echo apparaat beschadigt hiervan.
  • Het is belangrijk om te realiseren dat niet alle afwijkingen met de echo op te sporen zijn en er ook afwijkingen niet gezien kunnen worden door de beperkingen van het echoscopisch onderzoek. Mocht er bij de 20-weken-echo een vermoeden bestaan op een afwijking, dan word je doorverwezen naar het Erasmus Medisch Centrum voor vervolgonderzoek. Hierbij kan ook blijken dat er niets aan de hand is met het kind.

Voor meer informatie zie: prenataal onderzoek

Groei echo
Een groeiecho is een hulpmiddel om een inschatting te maken van de groei van het kind, de hoeveelheid vruchtwater en de ligging van de placenta. Deze echo gebeurt op indicatie en kan op verschillende momenten tijdens de zwangerschap worden gemaakt.
Liggingsecho
Bij 34-36 weken zwangerschap wordt bij alle zwangeren een liggingsecho aangeboden. Deze echo is bedoeld om te kijken of je kind in hoofd- of stuitligging ligt.
Indicatie echo’s
Tijdens de zwangerschap kan extra echoscopisch onderzoek nodig zijn. Redenen hiervoor kunnen zijn: bloedverlies, groeiachterstand of een laagliggende placenta. Wij zullen je vertellen of en wanneer een dergelijke echo gemaakt moet worden. Indicatie echo’s worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Het echoteam

Echoscopisten van verloskundige praktijken Brielle, Curavita, Hellevoetsluis, Schouwen-Duiveland en het Van Weel Bethesda ziekenhuis werken nauw met elkaar samen. Dit betekent dat zij allen in één echosysteem werken, laagdrempelig overleg met elkaar hebben en foto’s van echo’s delen voor kwaliteitsverbetering. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, geef dit dan aan bij je verloskundig hulpverlener. Pretecho praktijk Brielle

Pretecho praktijk Brielle

Als verloskundig hulpverlener maken wij tijdens de reguliere spreekuren geen pretecho’s; de echo’s die bij ons worden gemaakt zijn medische onderzoeken. Wel bieden wij als praktijk pretecho's aan, via Pretecho praktijk Brielle. De pretecho’s worden gemaakt door Miranda van Gils; geslachtsbepalingen doet Eve Hannant.

Voor meer informatie zie: Pretecho praktijk Brielle